sleuteloverdracht

Er zijn enkele huizen met problemen die niet geadresseerd kunnen worden.

Laat mij u helpen om te voorkomen dat u een huis koopt dat afbreuk doet aan uw gezondheid, in plaats van uw droomhuis.

Elk huis heeft in een bepaalde mate te maken met straling, of het nu gaat om mensgemaakte straling (elektronische vervuiling, elektrosmog), of om overschotten van natuurlijke straling (aardstraling).

Bepaalde type straling (magnetische velden van stroomkabels) kunnen niet afgeschermd worden, en kunnen om deze reden beter vermeden worden.

Als u van plan bent een huis te (laten) bouwen, dan is het belangrijk om het perceel dat u op het oog hebt te laten inspecteren. U wilt uw toekomstige huis niet op een perceel met onoplosbare problemen bouwen.

Het doel van een basis pre-aankoop inspectie is om de volgende vraag te beantwoorden: Zullen we deze woning kopen, of moeten we verder gaan kijken?

Bij deze overweging is het goed om er van bewust te zijn dat er in vele huizen straling aanwezig is die aangepakt dient te worden. Wat zonder meer mogelijk is. We zijn niet op zoek naar een woning die reeds geheel voldoet op het gebied van straling. Het is niet nodig om een woning te laten passeren als er overtollige straling gevonden wordt, mits deze van de types zijn die aangepakt kunnen worden.

Hetgeen wel doorslaggevend is in het besluit om wel of niet tot koop over te gaan, zijn de types van straling die niet afgeschermd kunnen worden. Dit is dan ook de focus van de basis pre-aankoop inspectie. Deze niet-adresseerbare vorm van straling komt van bronnen als elektriciteitskabels die zich in de nabijheid van de woning bevinden, meterkasten, omvormers van zonnepanelen.

Daarnaast zal ik een aantal simpele metingen uitvoeren die betrekking hebben op types van straling die wel aangepakt kunnen worden. Dieper ingaan over hoe dit voor het huis in kwestie aangepakt kan worden, vraagt om een andere focus en kost meer tijd. Dit kan altijd op een later moment gedaan worden.

Bij een uitvoerige pre-aankoop inspectie is het doel om de volgende vragen te beantwoorden: Zullen we deze woning kopen? En zo ja, wat moet er gedaan worden om de aanwezige, adresseerbare straling aan te pakken?

Aan het einde van de inspectie heeft u een plan van aanpak en weet u wat er nodig is om de situatie in het nieuwe huis aan te pakken.

De focus ligt op straling die niet kan worden aangepakt, gevolgd door een gedetailleerde evaluatie van de vaker voorkomende soorten straling en het uitwerken van een plan om deze soorten aan te pakken.

Een uitvoerige pre-aankoop inspectie omvat het volgende:

  • Het meten van laag frequente magneet velden van elektriciteitskabels. In en om het huis, alsmede langs de randen het perceel (indien van toepassing). Om na te gaan of er (ondergrondse) kabels zijn die magneetvelden produceren.
  • Het meten van hoogfrequente straling in de slaapkamer(s) van mobiele telefonie masten, slimme meters en andere draadloze communicatie technologie om te bepalen om afscherming benodigd is.
  • Het meten van blootstelling aan laagfrequente elektrische velden in de slaapkamer(s) en op de bedden, indien deze aanwezig zijn. Gevolgd door een gedetailleerde analyse van de groepen om te bepalen welke een groep onderbrekings-schakelaar nodig hebben.
  • Het vaststellen van aardstraling in de slaapkamer(s) om te bepalen of afscherming nodig is, en de mate van afscherming.

Tijdsbestek: ongeveer 1,5 tot 2,5 uur.

Hulp vereist

Om alle metingen uit te voeren, is toegang tot de woning nodig, alsmede een tweede persoon om te assisteren met een deel van de metingen. Idealiter bent u dit zelf, zodat u getuige kunt zijn van de bevindingen.

Voordat u tekent, controleren op straling!

Het kopen van een huis is niet niks. Er komt veel bij kijken en is (vaak) voor langere tijd. Ik help u om er voor te zorgen dat uw toekomstige huis vrij is van onoverkoombare problemen, alsmede met het adresseren van de overige, vaak aanwezige factoren.

Neem Contact Op

Tarieven

Basis:
€ 60,-* incl. btw

Uitvoerig:
Zoals basis, plus de tarieven voor de slaapkamers:

€ 90,-* incl. btw  1 slaapkamer
€ 75,-* incl. btw  2e slaapkamer
€ 60,-* incl. btw  3e en meer slaapkamer(s)

* Exclusief reiskosten. Zie hiervoor alle tarieven.