Verbeter uw bouwplannen met stralingsbescherming en -vermijding

De meeste huizen zijn een belasting voor de gezondheid en terwijl nieuw gebouwde huizen worden ontworpen en bedraad voor het gemak, neemt onze blootstelling aan straling toe. Ook technologie die goed is voor de planeet, zoals zonnepanelen, kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van de bewoners. Laat mij samenwerken met uw architect, aannemer of elektricien en de zwakke punten van uw ontwerp verbeteren door stralingsbescherming of eliminatiemaatregelen op te nemen, vaak volledig uit het zicht.

Wat verwacht u van uw eigen vier muren?

Zou uw huis enkel een veilig onderkomen moeten zijn tegen slecht weer en inbrekers? Of moet het uw gezondheid ook beschermen en middels het ontwerp ondersteunen in tegenstelling tot de meeste huizen?

Laat uw bouwplannen controleren op straling!

Ongeacht of u gaat bouwen of verbouwen, ik help u bij het vaststellen van de stralingsbelasting in uw woon- en slaapruimtes.

Bouw een huis dat bijdraagt aan uw gezondheid

Succes of mislukking staat of valt met de ervaring, achtergrond en belangen van uw vakmensen. Mijn expertise en opleiding, alsmede de gebruikte materialen, komen van een kliniek die van origine een natuurgeneeskundige kliniek is. Hun succes komt voort uit de holistische en lange termijn benadering van gezondheidsherstel en bescherming van hun cliënten. Ik werkt samen met u en uw architect om de zwakke punten in het ontwerp bloot te leggen die een belasting voor de gezondheid zouden zijn en selecteert de juiste strategieën en materialen aan het begin van uw project.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor een goede uitkomst is het belangrijk om mij vroegtijdig bij uw project te betrekken. Bij voorkeur vóór de aankoop van een perceel. Dit omdat er op sommige locaties niet-adresseerbare straling aanwezig is en de aankoop van een dergelijke locatie idealiter vermeden dient te worden.

Ter plekke wordt een stralingsmeting uitgevoerd en van daaruit onderzoek ik uw bouwplannen en formuleer strategieën om blootstelling aan straling zoals die in de meeste huizen aanwezig is te voorkomen.

Ik werk met uw architect, aannemer en elektricien samen om deze verbeteringen door te voeren, die normaal gesproken onopvallend in muren, plafonds, enz. verborgen worden.

Wat kost het?

De kosten van het niet in uw huis plaatsen van deze verbeteringen zou het hoogst kunnen zijn. De investering van het implementeren van deze verbeteringen varieert afhankelijk van de grootte van de woning, het aantal slaapkamers en de gewenste aanpak. Om u een idee te geven kunnen de kosten 1% à 5% van de waarde van een woning bedragen.

In dit opzicht zou men kunnen stellen dat het gering is in vergelijk met de waarde van een woning.

De kosten kunnen ook worden gezien als een investering, aangezien steeds meer mensen elektrohypersensitief worden en actief op zoek zijn naar woningen waarin reeds functionele afscherming is aangebracht. Wanneer de tijd komt om uw huis te verkopen, zou uw beschermde woning voor aanzienlijk meer verkocht kunnen worden omdat deze reeds afgeschermd is.

Bouw een huis dat ontworpen is om bij te dragen aan uw gezondheid en geluk, niet om er afbreuk aan te doen. Schakel Blij Stralingsvrij vandaag nog in!

Neem Contact Op

Een video die laat zien wat er behaald kan worden

In onderstaande video wordt het resultaat laten zien dat behaald is in een woning waarbij tijdens het bouwen afschermende materialen aangebracht zijn.

Tarieven

€ 80,-* incl. btw  voor het onderzoeken van het perceel dat u op het oog heeft.
€ 200,-* incl. btw  om uw bouwtekeningen te evalueren en samen met de metingen van het perceel advies te geven over (mogelijke) aanpassingen.

* Exclusief reiskosten. Zie hiervoor alle tarieven.