Op dit moment worden steeds meer mensen zich bewust van de invloed die elektrosmog op ons kan hebben. Zeker nu met de komst van 5G zijn mensen bezorgd over hun gezondheid. Kies slim en realiseer uw Tiny House stralingsvrij!

Neem Contact Op

Waarom een stralingsvrij Tiny House?

In deze tijden van alsmaar meer technologische connectiviteit en elektrische apparaten, is ook de elektrosmog die daarmee samenhangt sterk toegenomen. Dit zijn velden en golven die vrijkomen van antennes en elektriciteit. Steeds meer mensen ervaren hierdoor gezondheidsklachten.

(Hoogfrequente) radiofrequente straling

(Hoogfrequente) radiofrequente straling

Elektrische en magnetische velden

Elektrische en magnetische velden

Een greep uit de gezondheidsklachten gelinkt aan elektrosmog[1]:

 • Energieverlies / vermoeidheid
 • Concentratieproblemen
 • Slaapstoornissen/slaapproblemen
 • Vruchtbaarheidsproblemen
 • Chronische ziektes

De huidige ontwikkelingen wat betreft straling lijken helaas nog niet op zijn retour, er komt juist meer bij. De telecomindustrie kan haast niet wachten om hun 5G netwerk uit te rollen en aan te zetten en meer en meer (huishoudelijke) apparaten krijgen ingebouwde connectiviteit.

In licht van dit alles hebben we gelukkig de controle over onze eigen woning en zijn er oplossingen beschikbaar om ons in ieder geval binnenshuis te beschermen.

Heeft iedereen last van straling?

Het feit is dat de straling aanwezig is. Niet iedereen ervaart hier direct (bewust) de nadelige gevolgen van. De een is nou eenmaal gevoeliger dan de ander.

Wel is het zo dat, net zoals bij andere milieu invloeden (bv. luchtverontreiniging) er een belasting op het lichaam ontstaat. Of het (direct) merkbaar is, verschilt per mens, maar de belasting krijgt iedereen. Of er symptomen manifesteren is afhankelijk van (o.a.) de algehele gezondheid van de mens, en de sterkte en duur van de blootstelling.

Welke straling is er?

Naast de bovengenoemde door de mens gemaakte elektrosmog zijn er ook verschillende soorten straling die uit de aarde komen die, ondanks dat ze natuurlijk zijn, een nadelig effect op de gezondheid hebben.

Deze overschotten van natuurlijke straling worden veroorzaakt door verstoringen in de aarde en worden zodanig ook wel aardstraling genoemd.

Een greep uit de gezondheidsklachten gelinkt aan aardstraling:

 • Algehele zwakte
 • Onvruchtbaarheid
 • Problemen met botten en gewrichten
 • Depressie
 • Chronische ziektes
verschillende soorten aardstraling

V.l.n.r. verschillende soorten aardstraling: rasterlijnen / breuklijnen / grondmenging / wateraders

Hoe dringt straling onze woning in?

De bronnen van elektrosmog zijn zowel binnens- als buitenshuis.

Hoewel ieder materiaal de straling die van buiten komt (voornamelijk van telefoonmasten) enigszins vermindert, komt een aanzienlijk deel door de muren en daken van onze woningen naar binnen.

Over de apparaten die ín onze woning staan en de elektrische bekabeling, hebben we uiteraard wel zelf controle. Deze kunnen we uitschakelen, afschermen of vervangen voor een ander model die minder elektrosmog afgeeft.

Een woning zonder afscherming

Neem Contact Op

5G

De vijfde generatie mobiele telefonie techniek, 5G genoemd, is nu, begin 2021, deels uitgerold en actief. Deze werkt net als de voorlopers 2G, 3G en 4G op hoogfrequente radiofrequente straling.

Hier gaan we kort in op wat dit effectief betekent.

5G komt dichterbij (zie afbeelding[2]), maar gaat waarschijnlijk meer gericht werken. Wat wil zeggen dat er enkel straling zal zijn gericht op het apparaat dat het daadwerkelijk gebruikt. Dit kan betekenen dat de aanwezige straling (uiteindelijk) zonder dat men er op dat moment gebruik van maakt, lager uitvalt dan wat we vandaag de dag hebben.[3]

Welke frequenties gaat 5G gebruiken

De zender in huis raden wij uiteraard af.

Maar er is ook een toenemende hoeveelheid kritiek op 5G:

 • Waarom wordt het niet eerst uitvoerig epidemiologisch getest voordat iedereen er aan blootgesteld wordt? Dit in licht van het voorzorgsprincipe en het feit dat er steeds meer onderzoek verschijnt die een mogelijk causaal verband laat zien van directe negatieve effecten en langere termijn gevolgen (daarvan) van hoogfrequente elektromagnetische straling. In het bijzonder de epidemiologische onderzoeken die negatieve gevolgen van eerdere generatie telecom netwerken bevinden.[4]
 • Belangenverstrengeling in de regelgevingsinstanties op telecommunicatiegebied.[4]

Zonder 5G is/was er reeds genoeg elektrosmog om af te schermen. Ondanks dat de kans bestaat dat het totaalplaatje aan straling uiteindelijk minder wordt, zien wij dit in de (nabije) toekomst niet dusdanig veranderen dat afscherming niet meer nodig is (zie de disclaimer onderaan deze pagina). Zeker niet met de huidige, door de overheid gestelde, geldende limieten.

Een woning met afscherming

Hoe bescherm je tegen straling?

Middels afscherming en eliminatie kan men het binnenklimaat van een woning vrij maken van deze invloeden. Wij kunnen (delen van) nieuwe of bestaande woningen stralingsvrij maken met de volgende materialen:

 • afschermende verf
 • afschermende gordijnstof
 • afschermend gaas
 • afgeschermde installatiekabel
 • afschermende matten voor aardstraling
 • groep onderbreking schakelaars

Hiermee maken we van de binnenruimte een kooi van Faraday, welke straling aan alle kanten weerkaatst, waardoor het nauwelijks naar binnen komt[5]. Door aarding van de afschermende materialen worden de elektrische velden weggeleid.

LET OP: De natuurlijke signalen van het aardmagnetisch veld kunnen wél gewoon naar binnen komen. Zie hier een video die dat door middel van een meting aantoont.

Neem Contact Op

Voorbeelden van metingen

In onderstaande video’s worden twee verschillende vormen van elektrosmog gemeten en wordt er laten zien hoe het verminderd of geëlimineerd wordt.

Een meting binnen en buiten een stralingsvrije ruimte

Elektrische velden in een doorsnee slaapkamer

Jouw nieuwe Tiny House stralingsvrij maken

Bij een Tiny House dat nog gebouwd moet worden is het relatief makkelijk om deze stralingsvrij te maken. Tijdens de bouw worden alle benodigde materialen (gaas in de muren, gordijnstof voor de ramen, stralingsvrije bedrading en waar nodig de verf) gelijk in het huisje verwerkt. Het eindresultaat ziet er precies hetzelfde uit als alle andere huisjes.

Neem contact met mij op als jij/jullie een eigen ontwerp hebben welke jullie graag stralingsvrij willen realiseren. Of klik hier voor de kant-en-klare stralingsvrije Tiny Houses die wij aanbieden.

Tiny House model Verona

Één van de modellen die stralingsvrij aangeboden wordt.

Een deel van je Tiny House stralingsvrij maken

Je kan ook een deel van je Tiny House afschermen tegen elektrosmog. De slaapkamer / slaapplek is het belangrijkst om af te schermen. Het lichaam herstelt zich ‘s nachts en doet dat het beste in een omgeving vrij van deze bovengenoemde negatieve invloeden.

Maar nogmaals, als je vaak thuis bent, of als je het gewoon graag wilt, is het uiteraard ook mogelijk om het gehele Tiny House af te schermen.

Heb je hier interesse in en wil je meer weten over de mogelijkheden?

Neem Contact Op

Of vul onderstaand contactformulier in.

1. ^ Het BioInititive Report is een rapport waarin vele goede wetenschappelijke studies gecombineerd worden om tot inzichten te komen aangaande het effect van elektrosmog op de gezondheid van de mens.

2. ^ https://www.kennisplatform.nl/welke-frequenties-gaat-5g-gebruiken/

3. ^ https://www.kennisplatform.nl/neemt-de-elektromagnetische-straling-toe-door-5g/

Hierbij de opmerking dat het erg kan verschillen tussen bijvoorbeeld de stad en het platteland. In de stad zijn meer gebruikers, ook mogelijk in de nachtelijke uren, en hierdoor zal de straling daar hoger liggen dan in meer dunbevolkte gebieden. En mogelijk ook hoger dan wat het vandaag de dag is. Het is moeilijk te zeggen wat er precies zal gebeuren.

4. ^ https://jech.bmj.com/content/early/2021/01/04/jech-2019-213595

5. ^ 100% afschermen is niet mogelijk. Het gaat altijd om een reductie. Een zeer grote reductie in dit geval. De materialen weerkaatsten tussen de 99,85 en 99,999% van de hoogfrequente radiofrequente straling. (Zie hier en hier voor een tweetal metingen van de materialen.)

Disclaimer: ^
Verwijzingen naar blootstellingsniveaus van straling die te hoog zijn, worden gemaakt op basis van uitgebreide ervaring. Deze niveaus liggen waarschijnlijk ruim onder de door de overheid vastgestelde toegestane blootstellingsnormen.

Milieugeneeskunde is het onderzoek naar de invloed van het milieu op de gezondheid. Stralingsvermijding, afscherming of matrasvervanging is geen medische behandeling, genezing of vervanging voor medische zorg. Wij stellen geen diagnose en behandelen geen aandoeningen, maar streven ernaar om de omgeving te verbeteren, zodat het lichaam zich beter kan genezen en herstellen. Gezondheidsresultaten of genezing kunnen nooit gegarandeerd zijn.

Het aanbieden van de kant-en-klare Tiny Houses is in samenwerking met Eefje Fehres van de Tiny House Store.