Er is een voortdurend toenemend aantal onderzoeken dat een duidelijk verband legt tussen gezondheidsproblemen en de blootstelling aan straling op veel lagere niveaus dan de maximale blootstellingsgrenzen die door veel overheden zijn vastgesteld. Er is ook onderzoek waaruit blijkt dat er geen effect is. Interessant om op te merken, is dat het meeste onderzoek wordt gefinancierd door de industrieën die deze straling produceren. En dat die studies de neiging hebben om minder problemen te vinden dan onderzoek dat niet door de industrie is gefinancierd. Een goede basis voor onderzoek over dit onderwerp is het (Engelstalige) BioInitiative Report. Te downloaden via de website http://www.bioinitiative.org.

 

Vertalingen van een deel van de samenvatting van het BioInitiative rapport uit 2012:

“Wat is er in 2012 veranderd? In vierentwintig technische hoofdstukken bespreken de bijdragende auteurs de inhoud en implicaties van ongeveer 1800 nieuwe studies. Over het geheel genomen melden deze nieuwe studies abnormale gen transcriptie; genotoxiciteit en enkel- en dubbelstrengs DNA-beschadiging; stress-eiwitten vanwege de fractale RF-antenneachtige aard van DNA; chromatine-condensatie en verlies van DNA-herstelcapaciteit in menselijke stamcellen; vermindering van het aantal vrije radicalenvangers, met name melatonine; neurotoxiciteit bij mens en dier; carcinogeniteit bij de mens; ernstige gevolgen voor de morfologie en functie van sperma bij mens en dier; effecten op de foetus, pasgeborene en nakomelingen; effecten op de ontwikkeling van de hersenen en het schedelbot bij de nakomelingen van dieren die tijdens de zwangerschap worden blootgesteld aan straling van mobiele telefoons; en bevindingen in autismespectrumstoornissen in overeenstemming met blootstelling aan EMF/RFR. Dit is slechts een greep van het bewijsmateriaal in het bijgewerkte BioInitiative 2012 rapport.”

Mensen zijn bio-elektrische systemen. Onze harten en hersenen worden gereguleerd door interne bio-elektrische signalen. Blootstelling aan kunstmatige elektromagnetische velden (EMV’s) kan van invloed zijn op fundamentele biologische processen in het menselijk lichaam. In sommige gevallen kan dit leiden tot ongemak, of slaapverstoring, of verlies van welzijn (verminderd geestelijk functioneren en verminderde stofwisseling) of soms is het een vreselijke ziekte zoals kanker of de ziekte van Alzheimer. Het kan een belemmering vormen voor het vermogen om zwanger te worden, of om een kind te dragen tot het einde van de zwangerschap, of het kan leiden tot veranderingen in de ontwikkeling van de hersenen die slecht zijn voor het kind. Het kan zijn dat deze blootstellingen een rol spelen bij het veroorzaken van langdurige schade aan de normale groei en ontwikkeling van kinderen, met als gevolg dat deze geen productieve volwassenen worden. Het gebruik van veelgebruikte draadloze apparaten zoals draadloze laptops en mobiele telefoons vereist dringende actie, simpelweg omdat de blootstellingen overal in het dagelijks leven zijn; we moeten bepalen of en wanneer deze blootstellingen de gezondheid kunnen schaden, of de kinderen van de toekomst die geboren zullen worden van ouders die nu ondergedompeld zijn in draadloze blootstellingen.”

De (Engelstalige) samenvatting van het BioInitiative rapport uit 2012 is hier te vinden: Summary for the Public

 


 

Hieronder een selectie van wetenschappelijke onderzoeken
met betrekking tot straling.

 


 

EMV’s verstoren de immuunfunctie door stimulatie van verschillende allergische en ontstekingsreacties, evenals effecten op weefselherstelprocessen. Dergelijke verstoringen verhogen de risico’s voor verschillende ziekten, waaronder kanker. Deze en de EMV effecten op andere biologische processen (bijvoorbeeld DNA-schade, neurologische effecten, etc.) komen nu op grote schaal voor bij blootstellingsniveaus die aanzienlijk onder de meeste huidige nationale en internationale veiligheidslimieten liggen.”

“Op basis van deze evaluatie en de evaluaties in het recente BioInitiative Rapport moet worden geconcludeerd dat de bestaande grenswaarden voor de openbare veiligheid ontoereikend zijn om de volksgezondheid te beschermen en dat nieuwe grenswaarden voor de openbare veiligheid en beperkingen voor de verdere toepassing van niet-geteste technologieën gerechtvaardigd zijn.”

Het gehele onderzoek in het Engels: Disturbance of the Immune System by Electromagnetic fields-A Potentially Underlying Cause for Cellular Damage and Tissue Repair Reduction Which Could Lead to Disease and Impairment

 


 

“Drie groepen van elk acht ratten werden gedurende 2 uur blootgesteld aan het Global System for Mobile Communications (GSM) mobiele telefoon elektromagnetische velden van verschillende sterktes. We vonden zeer significant (p <0.002) bewijs voor neuronale schade in de cortex, hippocampus en basale ganglia in de hersenen van blootgestelde ratten.”

Het gehele onderzoek in het Engels: Nerve Cell Damage in Mammalian Brain after Exposure to Microwaves from GSM Mobile Phones

 


 

“Geconcludeerd kan worden dat in een aantal studies microgolf effecten op de doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière zijn waargenomen. Verhoogde permeabiliteit kan zowel direct na de blootstelling, maar ook 7 dagen na de blootstelling worden waargenomen, zoals gerapporteerd in dit primaire rapport, en na 14 dagen. Het lijkt erop dat de effecten van de microgolfstraling kunnen leiden tot persistente veranderingen, zoals die in onze eigen studies met neuronale schade zowel 28 als 50 dagen na 2 uur blootstelling aan mobiele telefoons. [..] De effecten gezien in de rattenstudies geven enkele aanwijzingen over wat er mogelijk zou kunnen gebeuren in de menselijke hersenen, met een bloed-hersenbarrière die heel vergelijkbaar is met die van ratten.”

Het gehele onderzoek in het Engels: Increased blood–brain barrier permeability in mammalian brain 7 days after exposure to the radiation from a GSM-900 mobile phone

 


 

“Volwassenen die in de eerste 15 jaar van hun leven binnen 300 m van een hoogspanningslijn hadden geleefd, hadden een drievoudige toename van het risico; zij die binnen dezelfde afstand hebben gewoond op de leeftijd van 0-5 jaar hadden een vijfvoudige toename van het risico.”

“Hoewel erkend wordt dat deze studie beperkingen heeft, verhogen de resultaten de mogelijkheid dat een langdurig verblijf in de buurt van hoogspanningsleidingen, vooral op jonge leeftijd, het risico van de ontwikkeling van myeloproliferative disorders en lymfoproliferatieve aandoeningen later kan verhogen.”

Het gehele onderzoek in het Engels: Residential exposure to electric power transmission lines and risk of lymphoproliferative and myeloproliferative disorders: a case-control study.

 


 

“De vergelijkingen van gemiddeld aantal spermacellen, beweeglijkheid, levensvatbaarheid en normale morfologie onder vier verschillende groepen gebruikers van mobiele telefoons waren statistisch significant. De gemiddelde spermamotiliteit, de levensvatbaarheid, en de normale morfologie waren beduidend verschillend in de groepen van de mobiele telefoongebruiker binnen twee zaadtellingsgroepen. De laboratoriumwaarden van de bovengenoemde vier sperma parameters verminderden in alle vier de gebruikersgroepen van de mobiele telefoon naarmate de duur van de dagelijkse blootstelling aan mobiele telefoons toenam.”

“Het gebruik van mobiele telefoons vermindert de kwaliteit van het sperma bij mannen door het verminderen van het aantal zaadcellen, de beweeglijkheid, de levensvatbaarheid en de normale morfologie. De daling van de sperma parameters was afhankelijk van de duur van de dagelijkse blootstelling aan mobiele telefoons en onafhankelijk van de initiële kwaliteit van het sperma.”

Het gehele onderzoek in het Engels: Effect of cell phone usage on semen analysis in men attending infertility clinic: an observational study.

 


 

“Deze resultaten leveren het eerste bewijs dat ELF-frequentie magnetische velden op celniveau kunnen werken om de ontwikkeling van borstkankercellen te bevorderen door het blokkeren van de natuurlijke kanker bestrijdende werking van melatonine.”

Het gehele onderzoek in het Engels: ELF magnetic fields, breast cancer, and melatonin: 60 Hz fields block melatonin’s oncostatic action on ER+ breast cancer cell proliferation.

 


 

“Samenvattend kan gesteld worden dat onze analyse een consistent patroon van een verhoogd risico op glioom en akoestisch neuroma heeft opgeleverd na >10 jaar gebruik van de mobiele telefoon. We concluderen dat de huidige norm voor blootstelling aan microgolven tijdens het gebruik van mobiele telefoons niet veilig is voor langdurige blootstelling en moet worden herzien.

Het gehele onderzoek in het Engels: Epidemiological evidence for an association between use of wireless phones and tumor diseases.

 


 

“Uit de Sovjet- en Westerse literatuur blijkt dat veel van de impact van niet-thermische microgolfblootstelling bij proefdieren optreedt in de hersenen en het perifere zenuwstelsel, dusdanig dat de histologie en de functie van het zenuwstelsel diverse en substantiële veranderingen vertonen.”

“18 meer recente epidemiologische studies, leveren substantieel bewijs dat microgolf EMV’s van basisstations voor mobiele telefoons, overmatig gebruik van mobiele telefoons en draadloze slimme meters elk soortgelijke patronen van neuropsychiatrische effecten kunnen produceren, waarbij verscheidene van deze studies een duidelijke dosis-responsrelatie vertonen.”

“Samenvattend, het effect van microgolf EMV’s, de rol van de spannings-afhankelijk calcium kanalen in de hersenen, de impact van niet-thermische EMV’s op de hersenen, uitgebreide epidemiologische studies uitgevoerd in de afgelopen 50 jaar, en vijf criteria voor het testen van causaliteit, tonen allemaal aan dat blootstellingen aan verschillende niet-thermische microgolf EMV diverse neuropsychiatrische effecten veroorzaken.

Het gehele onderzoek in het Engels: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599