Doch voor velen een onbekend onderwerp, heeft ook dit te maken met stralingsbewust, stralingsvrij leven. Het was mij volledig onbekend en ik benaderde het lichtjes sceptisch, hoewel ik aan de andere kant vertrouwen had in de meerdere decennia van successen uit de praktijk.

Een stukje geschiedenis

In de winter van 1928-1929 deed Gustav Freiherr von Pohl de eerste medisch-wetenschappelijke studie. Hij onderzocht het -voor hem onbekende- plaatsje Vilsbiburg, Duitsland. Dr. Bernhuber en twee politieagenten vergezelde hem om er op toe te zien dat von Pohl niet op enige wijze ‘vals speelde’. Met behulp van een wichelroede bracht hij ondergrondse wateraders in kaart. Zijn voorspelling was dat alle gevallen van kanker (zoals geregistreerd in het overlijdensregister) zich op de door hem aangeduide lijnen zouden bevinden. Dr. Bernhuber droeg vervolgens bij aan het onderzoek door de geregistreerde kankersterfgevallen op de kaart uit te zetten. Hieruit bleek dat de bewering van von Pohl juist was. Iedereen die aan kanker was overleden, sliep op de lijnen zoals aangegeven op de kaart.

Waarom is er een verband tussen kanker en straling?

De mens is een stralingsvermijder… maar kankercellen hebben een andere voorkeur. Tegenwoordig weten we meer dan dat er vroeger bekend was. We weten dat naast wateraders, ook kruispunten van Hartmann en Curry lijnen zeer sterk met kanker geassocieerd zijn. Natuurlijk is dit niet alles en zijn er -zeker vandaag de dag- meer factoren in onze levens aanwezig die potentieel kankerverwekkend zijn. Denk aan stress, voeding, andere levensomstandigheden, mensgemaakte straling, …

Het verband zit hem in het feit dat kankercellen voor hun groei zeven keer meer energie nodig hebben dan normale cellen. Hierdoor wordt het duidelijk waarom het voor kankercellen goed gedijen is op plaatsen waar straling hoog is – hier is energie voor hun groei beschikbaar.

Iedereen, zelfs een gezond individu, produceert kankercellen in zijn of haar lichaam. Dit is normaal en geen probleem. Ons immuunsysteem produceert killer T-cellen die kankercellen bestrijden en vernietigen. Bij gezonde mensen zijn er altijd meer killer T-cellen dan kankercellen. De persoon ontwikkelt dus geen kanker. Echter, wanneer het immuunsysteem verzwakt is, bijvoorbeeld door externe factoren, vermindert dit het aantal killer T-cellen. De verhouding tussen kankercellen en killer T-cellen is uit balans, en het is dan dat kanker de kans krijgt om te groeien.

De kankercellen die voorheen in de bloedbaan circuleerden, lijken zich op te hopen in die delen van het lichaam die de beste omgeving bieden voor hun groei. In 90 procent van de gevallen[1] komt de plek in het lichaam waar de kanker voorkomt, overeen met een kruispunt van Hartmann of Curry lijnen ter plaatse van het bed. Hier, in een gebied van ongeveer 30 bij 30 centimeter, is er verhoogde, geconcentreerde straling.

Kanker en aardstraling hangen met elkaar samen

Deze bevindingen zijn belangrijk. Tenzij de situatie wordt aangepakt, blijft de  blootstelling doorgaan. Deze blootstelling is nadelig, vooral als dit gecombineerd gaat met elektronische vervuiling van interne bedrading en straling van zenders (mobiele telefoon masten en andere bronnen).

In de medische wereld wordt in het geval van het terugkeren over een recidive gesproken. De kanker komt terug, omdat de oorzaak (mogelijk meerdere) niet weggenomen zijn.

De kanker treft vaak hetzelfde deel van het lichaam als bij de eerste keer, vooral als de locatie overeenkomt met aardstraling.

Wat te doen?

Wanneer de mens weet hoe kanker zich ontwikkelt, dan is het omkeren van het proces middels een juiste aanpak te bereiken.

Eliminatie van stressfactoren:

  • Verandering van leef- en eetgewoonten.
  • Aardstraling aanpakken door middel van afschermen of ontwijken.
  • Het onderzoeken van en beschermen tegen elektronische vervuiling en draadloze communicatie.
  • Andere dingen die bijdragen aan het herstel en de wederopbouw van het immuunsysteem.

Het lichaam moet wederom in staat zijn de taken op zich te nemen waarvoor het verantwoordelijk is, zonder voortdurend secundaire gevechten te moeten leveren, in het bijzonder ’s nachts. Het immuunsysteem moet weer naar behoren gaan functioneren. Zodat er voldoende killer T-cellen geproduceerd kunnen worden om het lichaam in staat te stellen de kankercellen zelfstandig te bestrijden. Op deze manier wordt het lichaam ondersteund om de kanker van binnenuit te bestrijden.

Als u meer wilt weten over hoe de straling in uw huis aangepakt kan worden, lees dan hier meer over een woning onderzoek.

Referenties

1. https://en.geovital.com/cancer-cells-are-radiation-seekers/ “In 87 procent van de meer dan 1200 bestudeerde gevallen lag de locatie van de kankerontwikkeling minstens binnen een centimeter van de plaats van het kruispunt van de Hartmann en Curry lijnen.”