Visie

Mijn visie is een wereld waarin men zich bewust is van de verscheidene vormen van (mensgemaakte) straling en er gepast mee omgaat. De stralingsniveaus worden drastisch omlaag gebracht, alles wat bedraad kan, wordt weer bedraad en het gebruik van draadloze technieken wordt tot het minimum beperkt. Plus de technieken zelf worden minder schadelijk.
Alles wat nieuw gemaakt en/of gebouwd wordt is optimaal afgeschermd en het bestaande wordt aangepakt zodat we allemaal zo goed als mogelijk beschermd zijn.

Missie

Het is mijn missie om mensen te helpen hun woning af te schermen, alsmede er voor anderen te zijn voor bewustwording en kennisoverdracht.