Algemene voorwaarden:

Mijn advies is geen medisch advies, noch een vervanger voor medisch advies. Mocht u medisch advies in willen winnen, neem dan contact op met uw medisch specialist.

Bij de prijzen staat altijd uitdrukkelijk en duidelijk vermeld of deze dan wel inclusief, dan wel exclusief btw zijn.

Gemaakte afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren afgezegd te worden. Bij afzegging binnen 48 uur, maar eerder dan 24 uur, wordt 25% van het totaal in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur is dit 50%.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Rekenfouten in kostenoverzichten voorbehouden.

Op maat gemaakte producten zijn uitgesloten van retourneren.

Disclaimer:

Milieugeneeskunde is het onderzoek naar de invloed van het milieu op de gezondheid. Stralingsvermijding, afscherming of matrasvervanging is geen medische behandeling, genezing of vervanging voor medische zorg. Ik stel geen diagnose en behandel geen aandoeningen, maar streef er naar om de omgeving te verbeteren, zodat het lichaam zich beter kan genezen en herstellen. Gezondheidsresultaten of genezingen kunnen nooit gegarandeerd zijn.

Afschermingsresultaten kunnen niet gegarandeerd worden. Uiteraard wordt er ingezet op een afdoende afscherming, maar ook de wereld van elektromagnetische straling staat niet stil en er kunnen buitenshuis meer bronnen bijkomen, of bestaande bronnen kunnen op hoger vermogen gaan zenden.

Mocht u ergens op de website of in andere documentatie het woord ‘patiënt’ lezen, dan dient dit, in hoeverre dit nodig en/of gewenst is, gelezen te worden als ‘gezondheidscliënt’. Zeker ten aanzien van gebieden waar het woord ‘patiënt’ is gereserveerd voor andere modaliteiten.

Verwijzingen door mij en/of de documentatie van Geovital of haar consultanten naar blootstellingsniveaus van straling die te hoog zijn, worden gemaakt op basis van de uitgebreide ervaring van Geovital met haar gezondheidscliënten. Deze niveaus liggen waarschijnlijk ruim onder de door de overheid vastgestelde toegestane blootstellingsnormen.