Elektrosmog is de verzamelnaam welke duidt op de hedendaagse ‘soep’ van elektromagnetische straling en velden waar we ons in onze moderne wereld in toenemende mate in bevinden. Het doet zich voor in meerdere vormen. In dit artikel gaan we hier op in.

Het globale onderscheid

In zijn algemeen wordt er gesproken over laag frequente en hoog frequente straling.[1]

Onder laag frequente straling scharen we de elektrische en magnetische velden die samenhangen met elektriciteit. Bijvoorbeeld van het lichtnet. Deze wisselt (in Europa) 50 keer per seconde van polariteit. Ook wel aangeduid als ’50 Hertz’.[2]

Van hoog frequente straling spreken we als we het hebben over communicatie golven. Waarvan het doel is om informatie draadloos te verzenden. Denk aan mobiele telefoons, Wi-Fi verbindingen, radio, GPS, bluetooth. Deze technieken werken op veel hogere frequenties. In de miljoenen en miljarden golven per seconde.

Elektrische velden

Elektrische velden ontstaan door de aanwezigheid van wisselspanning. Ook op het moment dat er niks gebruikt wordt. Puur de aanwezigheid van de spanning zorgt voor deze velden. In huizen en gebouwen komen deze velden van het lichtnet en reiken tot ongeveer 2,0 meter vanaf de bron.

Naast dat dit op zichzelf al een probleem is, wordt het bij velen ook nog versterkt door een metalen bed frame of een matras met metalen veren. Deze trekken de elektrische velden namelijk aan, waardoor degene die op het bed licht extra belast wordt.

Het goede nieuws is dat deze velden afgeschermd kunnen worden. Door het plaatsen van geaard materiaal tussen jou en de bron worden deze velden weggeleid.

Ook zijn er speciale afgeschermde kabels verkrijgbaar die de elektrische velden direct bij de bron wegleiden. Dit is zeer mooi toe te passen in het geval van nieuwbouw.

Magnetische velden

Magnetische velden ontstaan bij het lopen van stroom. Op het moment dat er dus stroom gebruikt wordt.

Het nadeel van magnetische velden is dat deze niet afgeschermd kunnen worden. Het goede nieuws hier is dat het doorgaans geen problemen is in een woning of gebouw. De heen en teruggaande stroom zijn -als het goed is- gelijk. Waardoor de magnetische velden die ontstaan precies elkaar tegenovergestelde zijn en elkaar zodoende opheffen. Voorwaarde hier is wel dat de heen en terug draad naast elkaar moeten liggen.

Zodra er onbalans ontstaat in de heen en terug stroom, of de draden liggen niet dicht tegen elkaar aan, zullen er wel velden vrijkomen. Mocht dit het geval zijn, dan is een foutieve bedrading doorgaans de oorzaak. Dit kan opgelost worden met de hulp van een elektricien.

Naast de bedrading in woningen zijn er ook bronnen buiten de woning die voor magnetische velden kunnen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan de hoogspanningslijnen die door het landschap lopen. Hierbij is het zaak om voldoende afstand te bewaren. Oftewel: ver genoeg van deze lijnen af te wonen. Gelukkig hebben we in Nederland geen bovengrondse elektriciteitskabels door de straten lopen zoals dat in andere landen soms wel gebruikelijk is. Ook hier geldt dat -net zoals bij de hoogspanningslijnen- de afstand tussen de heen en terug stroom voor magnetische velden zorgt. Boven- of ondergronds maakt hier niet uit, aangezien magnetische velden overal doorheen gaan.

Hoog frequent

Hoog frequente straling zijn alle radio frequente communicatie golven. Mobiele telefoons, AM/FM radio, GPS: allemaal communiceert het middels deze vorm van straling. Door de snelle trilling (de vele golven per seconde) is dit uitermate geschikt voor draadloze informatie overdracht.

De grootste bronnen hiervan zijn zendmasten. Voor mobiele telefonie, voor de hulpdiensten, voor radio en televisie. Bronnen binnenshuis zijn vaak de Wi-Fi router en apparaten met Wi-Fi en bluetooth verbindingsmogelijkheden.

De straling kan afgeschermd worden door het plaatsten van een oppervlak tussen jou en de bron welke deze straling weerkaatst. Als men dit aan alle kanten doet, creëert men een ruimte -praktisch- vrij van deze straling. (100% afschermen is (vaak) niet haalbaar is. En gelukkig ook niet nodig. 99,9% of hoger werkt vaak al wonderbaarlijk goed voor de gezondheid.)

Meten

Wilt u weten hoe het bij u thuis gesteld is met de bovengenoemde vormen van elektromagnetische straling? Bij een woning- en slaapkameronderzoek kom ik bij u thuis om de situatie in kaart te brengen. Hierna kunt u overgaan tot het aanbrengen van de benodigde afscherming zodat er een stralingsvrije ruimte/slaapkamer ontstaat.

1. ^ De term ‘straling’ wordt hier (en elders gebeurt dit ook) enigszins losjes gebruikt. Om zowel velden als straling aan te duiden.
Dit artikel is een versimpelde uitleg. Toereikend voor de meeste mensen om meer inzicht in dit onderwerp te vergaren voor het doel van afschermen van straling.

2. ^ Zogenaamde ‘vuile stroom’ laten we hier buiten beschouwing. Bij het afschermen van elektrische velden, valt ook de daarop zich bevindende vuile stroom weg.