Om een vredige, herstellende nachtrust te genieten, zijn er meerdere factoren waarmee rekening gehouden moet worden. Een deel van deze factoren zijn al zo oud als de mensheid, terwijl sommige pas sinds de vorige eeuw van toepassing zijn, en andere zelfs pas van de laatste 2 à 3 decennia.

Onder andere een goed verduisterde omgeving, stilte, frisse lucht, een comfortabele ondergrond om op te liggen zijn factoren die al zo lang als de mens op aarde is van invloed zijn op de nachtrust.

Daar tegenover staat onder andere de invloed die er tijdens de vorige eeuw bij gekomen is, namelijk die van interne bekabeling van huizen. Deze geeft constant een elektrisch veld af, dat het natuurlijk en optimaal functioneren van het lichaam verstoort. En hiermee het herstelproces[1]. Signalen komen niet of slechter aan bij de organen en cellen functioneren niet zoals ze houden moeten.

Hetgeen er nog maar relatief recentelijk is –draadloze communicatie middelen– heeft eenzelfde effect als de elektrische velden. Het natuurlijk en optimaal voltrekken van de lichaamsprocessen worden ook hierdoor gehinderd. Daarnaast wordt door deze hoog frequente straling (want dat is waar het hier om gaat) de afgifte van het slaaphormoon én sterke antioxidant melatonine geremd. Met niet alleen een minder diepe en rustvolle slaap als gevolg, ook wordt het lichaam hierdoor minder goed opgeruimd. Vrije radicalen blijven achter in het lichaam, wat de kans op ziekte en/of aandoeningen vergroot.[2][3]

aardstralingsmattenEen minder bekende, maar niet minder belangrijke factor in dit geheel, is (overschotten van) aardstraling. Deze factor is mede zo oud als de andere eerder genoemde invloeden. Hoewel dit in het Alpengebied al voor langere tijd redelijk alledaags is, is dit in andere delen van west Europa en andere westerse maatschappijen minder gemeengoed. We hebben het hier over verscheidene invloeden en processen die zich (ver) onder het aardoppervlak afspelen, maar van welk hun invloed tot daarboven reikt.

Het goede nieuws is, nu dat we ons bewust zijn van deze invloeden, we er iets aan kunnen doen. En gelukkig is er aan de meeste van deze factoren die de slaap beïnvloeden iets te doen. De moderne, elektrische verstoringen en de aardstraling kunnen middels een woning onderzoek vastgesteld worden. Hierin wordt in twee tot drie uur bij u thuis uitgelicht wat er precies in welke mate aanwezig is en wordt er een plan opgesteld waarmee deze geëlimineerd en/of afgeschermd kunnen worden.
Zodat u weer heerlijk kunt slapen en uw lichaam zich weer –zoals het hoort– kan herstellen tijdens de nachtrust.

Kijkt u onderstaande video’s om een idee te krijgen aan wat voor invloeden een menselijk lichaam is blootgesteld in een gemiddelde slaapkamer – en wat er aan gedaan kan worden.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met mij opnemen.

 


Referenties

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18384531

2. https://researcharchive.lincoln.ac.nz/handle/10182/3906

3. In 2011 classificeerde het IARC (International Agency for Research on Cancer) radiofrequente elektromagnetische velden als mogelijk kankerverwekkend voor mensen. http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf