Bij een rechtbank te Gelderland heeft een rechter geoordeeld dat een verhoogd gezondheidsrisico voor een bewoner in de buurt van een geplande nieuwe zendmast niet kan worden uitgesloten.

Om de gerechtelijke uitspraak te citeren:

“Naar het oordeel van de rechtbank is het, alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, overziend, niet uitgesloten dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1 V/m, en dus ook in het geval van eiseres, sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s.”

Wat absoluut fenomenaal is. Tenslotte, na vele, vele jaren is er hier een sprankje hoop. Vooral de mensen die lijden aan elektrohypersensitiviteit voelen zich al lang ‘opzij gezet’. Maar mogelijk, door deze uitspraak van de rechtbank, niet langer.

Gemeenten zullen nu de gezondheidsbelangen van hun (gevoeligere) inwoners moeten gaan afwegen bij het opstellen van hun lokale antennebeleid.

Daarnaast zijn de ICNIRP limieten door deze uitspraak in principe ongeldig verklaard.

Goed nieuws!