Veel mensen zullen zich afvragen, als ze naar huizen in de buurt van hoogspanningsleidingen kijken, of dat negatieve gevolgen voor hun gezondheid kan hebben, of zelfs kanker kan veroorzaken. Vastgoed in de buurt van transmissielijnen verkoopt minder goed, wordt goedkoper verkocht en komt vaak terug op de markt. Zij die willen kopen en zij die al in de buurt van hoogspanningslijnen wonen, zouden zich kunnen afvragen:

Wat is de veilige afstand voor het leven in de buurt van hoogspanningsleidingen?
Hoe dichtbij is te dichtbij?

In mijn vakgebied wordt mij dit regelmatig gevraagd… Het komt meestal van mensen die een huis willen kopen of huren in de buurt van hoogspanningslijnen. Het lijkt mij dat degenen die reeds een huis te dicht bij elektriciteitslijnen hebben gekocht, een tijdje geleden de beslissing hebben genomen dat het veilig was en niet meer terug durven komen op die beslissing en toegeven dat zij het bij het verkeerde eind hadden.

Hoe wordt de gezondheid beïnvloed door hoogspanningsleidingen?

Als er elektriciteit stroomt, ontstaat er een elektromagnetisch veld dat als een wervelwind om de bron van de straling draait. De sterkte ervan hangt af van een aantal factoren, maar hoeveel en hoe sterk de elektriciteit is die stroomt is significant. Naarmate je verder weg van de bron komt, zal de sterkte van het magnetisch veld normaal gesproken afnemen. Magnetische velden kunnen groter zijn dan je denkt.

Deze elektromagnetische straling (EMV) kan praktisch niet worden afgeschermd. Dit type van elektronische vervuiling is een zeer belangrijke om te onderzoeken alvorens te tekenen voor WELK vastgoed ook, ongeacht of deze zich in de buurt van hoogspanningslijnen of de ‘alledaagse’ stroomleidingen in straten bevindt. Het merendeel van de woningen wordt niet in ernstige mate beïnvloed door deze elektromagnetische velden, maar een woning die wordt blootgesteld is zeker ook niet zeldzaam.

‘De regering zou niet toestaan dat je zo dicht bij transmissielijnen mag wonen als het gevaarlijk zou zijn.’

Het probleem is dat de maximale blootstellingsnormen die door de overheid bepaald of aanvaard zijn, meestal gebaseerd zijn op verouderd onderzoek. Wat als ‘wettelijk veilige blootstelling’ wordt beschouwd, laat al jaren zien dat er duidelijke verbanden zijn met gezondheidsproblemen, vruchtbaarheidsproblemen en kanker.

De sterkte van laagfrequente elektromagnetische velden wordt uitgedrukt in milligauss (mG) of nanoTesla (nT) of andere waarden. In de meeste landen is de maximale ‘veilige’ blootstelling aan elektromagnetische velden 1000mG. Kijk in de onderstaande tabel wat collegiaal getoetst onderzoek in de loop der jaren heeft opgeleverd:

1000 mG

Het veilige maximum van vele overheden

2 mG tot 12 mG

Aangetoond dat het het hormoon melatonine in zijn anti-kanker werking blokkeert. (samenvatting)

4 mG

Consistent genoemd door diverse onderzoeken om de kans op kinderleukemie te vergroten (samenvatting)

1,6 mG

Verdubbeling van de kans op afwijkingen in het sperma (samenvatting)

1 mG tot 2 mG

Het sterftecijfer bij kinderen met leukemie is tot 370% hoger dan bij kinderen met leukemie die niet worden blootgesteld aan 1 tot 2 mG. (samenvatting)

Om deze redenen is een meting van slechts 1 milligauss (1 mG) de waarde die u niet in uw huis wilt hebben. Afhankelijk van welk meetinstrument u gebruikt en de manier waarop het meet (een vlakke of een gewogen meting), varieert de waarde die u niet wilt overschrijden afhankelijk van met wie u spreekt, maar ligt vaak tussen 0,8 mG en 0,3 mG (80 nT tot 30 nT).

Regeringen kunnen niet terugkomen op de blootstellingslimieten aan EMV, dat zou de economie schaden…

Huizen pal onder hoogspanningsleidingen

Denk hier eens over na: Overheden en lokale bouwvoorschriften maken het al vele jaren mogelijk om gebouwen in de buurt van elektriciteitslijnen te bouwen, en staan de plaatsing van hoogspanningslijnen toe in de buurt van bestaande woningen. Als de blootstellingsnormen nu zouden worden verlaagd in het licht van onderzoek naar gezondheidseffecten, dan is het alsof men toegeeft dat alles wat men in het verleden ondersteunde een grote fout was. De rechtszaken van zo’n verschuiving en het aantal woningen dat dan simpelweg onbewoonbaar zou moeten worden verklaard, zouden een economie waarschijnlijk ontwrichten.

Wat is een veilige afstand voor een huis in de buurt van hoogspanningsleidingen?

Het is niet eenvoudig om een bepaalde ”waarde” toe te kennen aan wat een veilige afstand zou kunnen zijn.

  1. Als u een afstand had en het was niet conservatief genoeg, zou u uiteindelijk een huis kunnen kopen of huren dat te dicht bij hoogspanningsleidingen ligt en zou uw gezondheid of uw kwaliteit van leven (chronische klachten etc.) ernstig kunnen worden aangetast.
  2. Als u een afstand had en het was te conservatief, zou het kunnen dat u besluit om weg te lopen van een droomhuis dat perfect geschikt was om te kopen.

Hoe dan ook, het geven van een ‘veilige afstand’ helpt u niet echt zonder dat u zich bewust bent van de implicaties ervan.

Meet de EMV zelf voordat u professionele hulp inschakelt, maar hulp zal nodig zijn om de meest voorkomende huiselijke stralingsbronnen aan te pakken.

De beste oplossing is om de blootstelling aan EMV te meten bij een woning in de buurt van IEDERE elektriciteitsleidingen. Dit kunt u in eerste instantie zelf doen.

Als u eenmaal een huis vindt waar de waarden onder de 0,8 mG of 0,3 mG liggen, afhankelijk van de meetmethode van het instrument, lijkt het u het ‘groene licht’ te geven. Het slimste is om dan een professional een pre-aankoop inspectie te laten doen en uw goede bevindingen te bevestigen voordat u een woning koopt of huurt. Net zoals u geen twee keer zou nadenken over het organiseren van een ongedierte- of bouwkundige inspectie voordat u een woning koopt.

De consultant kan dan ook onderzoek doen naar de meer gebruikelijke stralingstypes die we in de meeste huizen aantreffen (elektrische velden in de slaapkamer en radiofrequente straling van zendmasten etc.), en uitleggen wat er ‘geüpdatet’ moet worden aan de woning om een gezondere omgeving binnenshuis te creëren.

Naar mijn mening is het beter om een bod niet op voorwaarde van een huisgezondheids-/EMV-pre-aankoop inspectie te doen, maar om het te doen voordat u het bod uitbrengt. Op deze manier laat u ‘slapende honden liggen’ (de andere potentiële kopers) en kunt u, wanneer u tevreden bent met de woning, een bod op tafel leggen dat niet onderhevig is aan dit ‘vreemde’ verzoek waar de verkopers onbekend mee zullen zijn. Door dit te doen maakt u uw aanbod niet minder aantrekkelijk en verkleinen uw kansen dat het geaccepteerd wordt niet. – Elke situatie bij het kopen van een huis is anders, en u zult zelf moeten beslissen wat de beste strategie is voor uw situatie.

Afstanden waarbinnen u niet mag nalaten de magneetvelden van de stroomvoorziening te meten

Zolang u zich er volledig van bewust bent dat deze cijfers niet conservatief genoeg kunnen zijn of misschien te conservatief, zijn hier enkele afstanden waarbinnen u zeker de blootstelling aan EMV moet onderzoeken:

  • Hoogspanningslijnen – overal binnen 1200m
  • Transformatorkast – 150 meter
  • Onderstation – 150 meter
  • Stroomleidingen aan ‘uw’ kant van de straat (boven of ondergronds)
  • Zonnepanelen die op het huis aanwezig zijn

Mijn gezondheid wordt beïnvloed door het leven in de buurt van elektriciteitsleidingen, wat kan ik doen?

Dit is geen geweldige situatie om in te zitten. Je hebt een huis gekocht, niet wetend over elektronische vervuiling en gezondheidsbelasting van de omgeving, of misschien dacht je dat dit geen probleem was.

Onthoud dat uw slaap uw belangrijkste regeneratieve tijd is… de tijd dat uw lichaam zich moet herstellen. Daarom moet de blootstelling tijdens de slaap als het belangrijkste worden gezien. Soms vermindert het veld van elektromagnetische straling van elektriciteitsleidingen over een relatief korte afstand. Het kan zijn dat een slaapkamer dicht bij de bron, wordt beïnvloed door ongunstige niveaus van EMV, terwijl de afstand tot een andere slaapkamer net genoeg is om de niveaus van EMV te verminderen tot een niveau waarop je een betere herstellende slaap krijgt op het gebied van elektromagnetische velden. Dit is de moeite waard om te onderzoeken en om misschien van slaapkamer te veranderen.

Als overmatige blootstelling aan EMV van hoogspanningslijnen niet kan worden vermeden of verwijderd, zoals vaak het geval is, dan lijkt de enige logische optie om afstand te nemen van de woning. Een ieder moet zelf tot die beslissing komen.

Als het veranderen van slaapkamer of verhuizen gewoon geen optie is, dan moet u alle andere bronnen (de gebruikelijke) van straling, in het bijzonder de slaapkamer, verminderen om te proberen de belasting zo gering als mogelijk te maken. U heeft een goed woningonderzoek nodig voor lage stralingsniveaus en aardstraling, en er dienen verifieerbare oplossingen gebruikt te worden. Dit kan nog steeds geen gezonde slaapkamer opleveren, omdat er nog steeds een olifant in de (slaap)kamer is, maar het zal het lichaam zo veel mogelijk helpen.

Het verkopen van een woning in de buurt van hoogspanningsleidingen kan zowel een financieel als een moreel dilemma met zich meebrengen

Mensen worden zich er steeds meer van bewust dat woningen in de buurt van hoogspanningslijnen, evenals zendmasten voor mobiele telefonie, steeds moeilijker te verkopen zijn, tenzij de verkoper bereid is om de prijs te verlagen. Het andere probleem voor degenen die zich realiseren dat hun gezondheid is beïnvloed door iets dat ‘volkomen legaal’ is, is dat ze door de verkoop ervan het probleem doorgeven aan een andere familie die zich er niet van bewust is.

Wel of niet kopen in de buurt van elektriciteitslijnen… dat was de vraag

De boodschap die ik hier probeer over te brengen is om te gaan meten. Hoogspanningsleidingen of kleine leidingen in de straat, elektromagnetische velden moeten serieus worden genomen wanneer men overweegt zich te verbinden aan een woning. Huizen worden ook geplaagd door elektrische velden en radiofrequente straling, maar dit kan normaal gesproken mooi worden aangepakt door een goed onderzoek en producten die goede oplossingen vormen.

Neem contact met mij voor meer informatie of om een afspraak in te plannen.

 

(Origineel artikel van Geovital.)